Tuesday, February 07, 2006

സംവൃതോകാരത്തെപ്പറ്റി

വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം രണ്ടു പോസ്റ്റുകള്‍ - ശരിയും തെറ്റും എന്ന ബ്ലോഗില്‍.


സംവൃതോകാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനം വേണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം കുറെക്കാലമായി നിലവിലുണ്ടു്‌. ഈ ലേഖനങ്ങള്‍ അതു നികത്തും എന്നു കരുതുന്നു. സംവാദങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സംവൃതോകാരം
സംവൃതോകാരവും ലിപിപരിഷ്കരണങ്ങളും

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home