Thursday, February 09, 2006

പുതിയ ബ്ലോഗ്‌ - ഭാരതീയഗണിതം

കൂട്ടരേ,

ഞാന്‍ ഒരു ബ്ലോഗു കൂടി തുടങ്ങി - ഭാരതീയഗണിതം. ഇത്തവണ ബ്ലോഗറിനു പകരം വേര്‍ഡ്പ്രെസ്സ്‌ ആണുപയോഗിച്ചതു്‌.

വായിച്ചുനോക്കി അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ.

http://bhaaratheeyaganitham.wordpress.com/

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home