Sunday, March 05, 2006

ഗുരുകുലം: വിഫലമീ യാത്ര

കക്കാടിന്റെ “സഫലമീ യാത്ര“യുടെ ചുവടുപിടിച്ചു്, കക്കാടു മരിച്ച വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞപ്പോള്‍ 1987 ജനുവരി 7-നു് എഴുതിയ കവിത - ഗുരുകുലത്തില്‍.

ഇതു വായിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് പെരിങ്ങോടന്റെയും വിശ്വത്തിന്റെയും കുറിപ്പുകള്‍ വായിക്കുക.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home